Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Negeri Kelantan

 

AHLI MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI KELANTAN

(Ditubuhkan mengikut Seksyen 4(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172))

 

BIL

NAMA

KEAHLIAN

1

YAB. USTAZ DATO’ BENTARA KANAN HAJI AHMAD BIN YAKOB

Menteri Besar Negeri Kelantan

Pengerusi Jawatankuasa Tanah, Sumber Asli, Perancangan Ekonomi dan Kewangan

 

Pengerusi

2

YB. DATO’ HAJI MOHD AMAR BIN ABDULLAH

Timbalan Menteri Besar Kelantan

Pengerusi Jawatankuasa Pentadbiran Awam, Pembangunan Wilayah, Kesejahteraan Rakyat dan Integriti

 

Timbalan Pengerusi

3

YB. DATO’ KAYA SETIA HAJI NAZRAN BIN MUHAMMAD

Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan

 

Ahli

4

YB. DATO’ SHAHIDANI BIN ABD AZIZ@ JUNED

Penasihat Undang-Undang Negeri Kelantan

 

Ahli

5

YB. DATO’ AHMAD ROBERT BIN ABDUL RAHIM

Pegawai Kewangan Negeri Kelantan

 

Ahli

6

YB. DATO’ HAJI HANIFA BIN AHMAD

Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan

Pengerusi Jawatankuasa Perindustrian, Perdagangan,Pelaburan dan Pembangunan Usahawan

 

Ahli

7

YB. DATO’ MEJAR (B) HAJI MD ANIZAM BIN AB. RAHMAN

Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan

Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Masyarakat, Kebudayaan,Warisan dan Pelancongan

 

Ahli

8

YB. HAJJAH MUMTAZ BINTI MD NAWI

Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan

Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan,Pembangunan Keluarga dan Wanita

 

Ahli

9

YB. TUAN SARIPUDDIN BIN TUAN ISMAIL

Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan

Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi, Teknologi Hijau dan Alam Sekitar

 

Ahli

 

10

YB. DATO’ SR. HAJI AZAMI BIN MOHD NOR

Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan

Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur dan Utiliti

 

Ahli

11

YB. DR. HAJI IZANI BIN HUSIN

Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan

Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan

 

Ahli

12

YM. DATO’ DR TENGKU MOHAMED FAZIHARUDEAN BIN TENGKU FEISSAL  (TENGKU KAYA PERKASA)

Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan

 

Ahli

13

YBHG. DATO’ HAJI ZAMRI BIN HAJI ISMAIL

Pengarah Pejabat Tanah dan Galian Negeri Kelantan

 

Ahli

14

YBHG. DATO’ IR. HAJI RAZANI BIN ABDUL LAZID

Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Kelantan

 

Ahli

15

YABRS. ENCIK KAMAL BIN MUSTAPHA

Pengarah Pengairan dan Saliran Negeri Kelantan

 

Ahli

16

YABRS. ENCIK HAMZAH BIN MOHAMAD

Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Kelantan

 

Ahli

17

YABRS. ENCIK MOHD ROSHDI BIN ISMAIL

Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan

 

Ahli

18

YABRS. TPR. HAJI HASSAN BIN YAAKOB

Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kelantan

(PLANMalaysia@Kelantan)

 

Ahli