Visi dan Misi Jabatan

Visi

" Menjadi peneraju perancangan bandar dan desa kearah persekitaran kehidupan yang berkualiti, sejahtera dan mampan menjelang 2020."

Misi

" Memacu perancangan fizikal Negara melalui pelaksanaan dan pemantauan perancangan pembangunan yang komprehensif, sistematik dan inovatif ke arah kesejahteraan masyarakat. "

© 2020 ڤلن مليسيا @ كلنتن PLANMalaysia@Kelantan : Perancangan Melangkaui Kelaziman