Dasar Kualiti Jabatan

 

kualiti22

 

PLANMalaysia@Kelantan komited untuk memberikan perkhidmatan dengan mengambil kira dasar perancangan bandar dan desa yang memenuhi keperluan pelanggan dan perundangan.

PLANMalaysia@Kelantan juga berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam mewujudkan persekitaran kehidupan sejahtera dan mampan selaras dengan Prinsip U'budiyyah, Mas'uliyyah dan ltqan.

 

PLANMalaysia@Kelantan telah mewujud, melaksana dan menyelenggara dasar kualiti yang:

  1. sesuai dengan tujuan dan konteks PLANMalaysia@Kelantan serta menyokong hala tuju strategik PLANMalaysia@Kelantan;
  2. menyediakan rangka kerja untuk menetapkan objektif kualiti;
  3. merangkumi komitmen untuk memenuhi keperluan yang berkaitan; dan
  4. merangkumi komitmen untuk penambahbaikan berterusan sistem pengurusan kualiti.