Pelan Strategik ICT 2016-2020

Adalah dimaklumkan PLANMalaysia@Kelantan menggunapakai Pelan Strategik ICT Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia 2016-2020 bagi kegunaan dan rujukan Jabatan.

muka depan dkict