Unit Projek Khas & Pangkalan Data

Fungsi Unit Projek Khas dan Pangkalan Data

  1. Menyediakan Pelan-pelan pembangunan dari semasa ke semasa berdasarkan kepada dasar-dasar kerajaan terkini dan selaras dengan keperluan Akta 172.
  2. Menguruskan system pangkalan data dan GIS Jabatan (iPLAN).
  3. Membantu dan menyelaras maklumat negeri melalui myGDI, data dan sebaran data.
  4. Membantu dan menyelaras MURNInets di peringkat negeri Kelantan.
  5. Menberikan khidmat nasihat perancangan bagi ulasan penilaian kasan alam sekitar (EIA).
  6. Memberi khidmat nasihat pengambilan balik tanah.