Unit Rancangan Pemajuan

Fungsi Unit Rancangan Pemajuan

  1. Menyelaras penyediaan dan pemantauan rancangan iaitu Rancangan Fizikal Negara (RFN), Rancangan Struktur Negeri (RSN) dan Rancangan Kawasan Khas (RKK).
  2. Memastikan Rancangan Pemajuan disediakan mengikut keperluan Akta 172 dan digunapakai bagi seluruh Negeri Kelantan.