Kawalan Pembangunan

FUNGSI BAHAGIAN KAWALAN PEMBANGUNAN

  1. Menyediakan Ulasan Perancangan bagi Permohonan Kebenaran Merancang, Perihal Tanah, Pengambilan Balik tanah, Pelaburan (UPEN) dan Percanggahan Zoning. (Permohanan Baru / Permohonan Ulangan)
  2. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Di Bawah Seksyen 20 (A) Akta 172
  3. Menyemak dan kaji semula kaedah-kaedah di bawah akta 172 berkaitan dengan kawalan perancangan.
  4. Menguruskan aduan / khidmat nasihat berkaitan Kawalan Perancangan
  5. Mengurusetiakan Mesyuarat Penyelarasan Bersama PBT dan OSC