Pentadbiran

Fungsi Bahagian Pentadbiran

 1. Menguruskan Kewangan Jabatan.
 2. Menyediakan Bajet Jabatan.
 3. Menyelenggara Stor Pejabat.
 4. Menyelenggara Aset dan Kenderaan Jabatan.
 5. Menguruskan sistem HRMIS Jabatan.
 6. Menguruskan pelupusan aset Jabatan.
 7. Menguruskan perkara-perkara berkaitan dengan perkhidmatan.
 8. Menguruskan sistem fail Jabatan.
 9. Menguruskan disiplin semua kakitangan Jabatan.
 10. Menguruskan urusan berkaitan Latihan/Kursus/Pelatih Amali.
 11. Menguruskan Keselamatan Jabatan
 12. Menguruskan Sistem Aduan.
 13. Menguruskan Keceriaan persekitaran pejabat.