Pengurusan Korporat & Lembaga Rayuan

Fungsi Bahagian Pengurusan Korporat dan Lembaga Rayuan

  1. Mengendalikan mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Kelantan.
  2. Mengendalikan Lembaga Rayuan Negeri Kelantan.
  3. Mengendalikan mesyuarat dalaman dan perhimpunan kakitangan jabatan.
  4. Menguruskan pelaporan maklumbalas mesyuarat-mesyuarat di peringkat agensi-agensi Persekutuan, Negeri, Badan Berkanun dan PBT.
  5. Menyelaras Pelaksanaan program-program kualiti jabatan.
  6. Menyelaras penyediaan Laporan Tahunan, Buletin dan Monograf.