Pegawai Keselamatan ICT Jabatan

izudin 

NAMA : Encik Mohamad Izudin bin Abdullah

JAWATAN : Penolong Pegawai Perancangan Bandar dan Desa JA29

TELEFON09-7481957 (Sambungan 6018)