Bengkel Pemantapan Pelaksanaan UMI

umi (4) 

11 FEBRUARI 2021, telah berlangsungnya Bengkel Pemantapan Pelaksanaan Prinsip Ubudiyyah, Mas'uliyyah dan Itqan (UMI) Bil. 1/2021. Bengkel sulung kali diadakan ini diketuai oleh Ketua Ahli Jawatankuasa Pendidikan dan Latihan Program UMI Peringkat Jabatan iaitu En Mohd Kamarularif bin Mohamad Noor. Antara intipati bengkel adalah penerapan dan latihan perkara fardhu ain yang perlu difahami dan diikuti bagi setiap muslim.