Data Guna Tanah Tepu Bina dan Bukan Tepu Bina Jajahan Kuala Krai Bagi Tahun 2018

Data Guna Tanah Tepu Bina dan Bukan Tepu Bina Jajahan Kuala Krai Bagi Tahun 2018
     
Tepu Bina
Perumahan 1183.24 0.51
Perniagaan 69.45 0.03
Industri 343.09 0.15
Institusi dan Kemudahan Masyarakat 503.75 0.22
Tanah Lapang dan Reakreasi 398.68 0.17
Infrastruktur dan Utiliti 254.82 0.11
Pengangkutan 2075.49 0.9
Jumlah 4828.52 2.09
Bukan Tepu Bina 
Pertanian 92787.8 40.06
Perternakan 0 0
Tanah Kosong 1480.57 0.64
Badan Air 3486.98 1.51
Hutan 129032.4 55.71
Jumlah 226787.75 97.92
JUMLAH KESELURUHAN 231616.27 100.01
mygov
kpkt
hq
mampu
suk
hrmis
Ubah Bahasa
ms MS zh-CN ZH-CN en EN ta TA th TH tr TR
 
PLANMalaysia@Kelantan
Blok 6, Aras Atas, Kota Darulnaim
15503 Kota Bharu, Kelantan
Tel : 09-7481957
Samb
6107 (Bahagian Pentadbiran)
Samb
6020 (Bahagian Teknikal)
Fax : 
09-7444454
Email :
jpbd[at]kelantan[dot]gov[dot]my
Tarikh Kemaskini
Khamis | 03 Disember 2020 | 08:55:59
© 2020 ڤلن مليسيا @ كلنتن PLANMalaysia@Kelantan : Perancangan Melangkaui Kelaziman