Piagam Pelanggan Jabatan

06/12/201912:10:46 PM 

 

PEWUJUDAN PERSEKITARAN YANG BERKUALITI DAN SEJAHTERA DI NEGERI-NEGERI MELALUI PERKHIDMATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA YANG BERKUALITI, SEJAHTERA DAN MAMPAN

 

DENGAN ITU KAMI BERJANJI UNTUK:

 

 • MENGURUSETIAKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI

  Tiga (3) Kali setahun

   

  MEMBERI ULASAN PERANCANGAN BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

  Tidak melebihi empat belas (14) hari

   

  MENYELARAS PENYEDIAAN RT DAN RKK SERTA MEMANTAU PELAKSANAANNYA

  Berdasarkan Program Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun

   

  MENYEDIA PELAN PROJEK KHAS

  Dalam Tempoh Enam Puluh (60) Hari

   

  MENGADAKAN MESYUARAT DENGAN KETUA UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

  Dua (2) Kali Setahun

   

  MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN BERTULIS LEMBAGA RAYUAN KEPADA PERAYU DAN RESPONDEN

  Dalam Tempoh Sepuluh (10) Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan

   

  MEMBEKAL MAKLUMAT PERANCANGAN (KATEGORI TIDAK TERPERINGKAT)

  Dalam Tempoh Lima (5) Hari

   

  MEMBERIKAN LAYANAN KAUNTER DENGAN BERBUDI BAHASA

  Dalam Tempoh Lima (5) Minit

   

  MEMBERI ULASAN PERANCANGAN BAGI PERMOHONAN PERANCANGAN TAPAK

  Dalam Tempoh Tiga Puluh (30) Hari

   

  MENGADAKAN SEBARAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (RSN)

  Sekurang-Kurangnya Sekali Setahun

splwpk-client-charter="splwpk-client-charter" timestamp="2019-03-03 08:08:08"

© 2019 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kelantan (PLANMalaysia@Kelantan)